Kirolak in progress

Meses antes de que un minúsculo ser vivo consiguiera paralizar al mundo, en Kirolak iniciamos un proceso de reflexión y cambio.

 

Las marcas y productos que estábamos seleccionando para nuestros clientes deberían responder progresivamente a criterios de sostenibilidad medioambiental y social

 

Nuestros propósitos y valores, pero sobre todo nuestras acciones, deben estar alineadas y ser coherentes con las de nuestros proveedores y  con las expectativas de nuestros clientes.

 

Estamos finalizando también un proceso de “cambio de piel” de nuestra tienda, utilizando materiales reutilizables y reciclados e incorporando criterios de eficiencia energética.

 
Kirolak, Moving people
 

Esperamos poder ofrecerte un nuevo espacio diferente y singular, con una mejor experiencia de compraabierto a la divulgación, la concienciación y a la participación e interacción de nuestros clientes y marcas de referencia.

 

Nos comprometemos también a seguir ampliando nuestra colaboración e implicación con colectivos y asociaciones que movilizan a la gente  por causas justas, especialmente en contextos de retos de carácter deportivo, solidarios y de cuidado del medio ambiente.

 
Kirolak, Moving people
 

Esto no ha hecho sino comenzar –WORLD IN PROGRESS– y nos entusiasma la posibilidad de participar contigo –MOVING PEOPLE-.

 

¡Salud!

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Mundua geldiaraztea lortu duen izaki bizidun nimiñoa agertu baino lehen, Kirolaken jada aldaketa eta erreflexio prozesua abian genuen.

 

Gure bezeroentzat aukeratzen ari ginen marka eta produktuek jasangarritasun sozial eta ingurumen-jasangarritasun irizpiedeei progresiboki erantzun beharko zieten.

 

Gure xedea eta baloreak, baina batez ere gure ekintzak, gure hornitzaileen eta bezeroen aukerekin lerrokatuak eta koherenteak izan behar dira.

 

Hortaz, gure dendan “azal aldaketa” prozesua amaitzen ari gara, material berrerabilgarriak eta birziklatuak erabiliz, baita efizientzia energetiko irizpideak txertatzen ere.

 
Kirolak, Moving people
 

Espazio ezberdin eta paregabea eskaintzea espero dugu, erosketa esperientzia hobe batekin, non dibulgazioa, kontzientzia eta bezeroen eta erreferentziazko marken parte-hartzea ematen den.

 

Era berean, zergati justuengatik jendea mobilizatzen duten kolektibo eta elkarteekin kolaborazioa zabaltzen konprometitzen gara, solidarioak, kirol izaerakoak eta ingurumenaren babesa bilatzen dutenekin batez ere.

 
Kirolak, Moving people
 

Hau hasi baino ez da egin –WORLD IN PROGRESS– eta zurekin parte- hartzearen aukera biziki gustatzen zaigu –MOVING PEOPLE

 

Osasuna!

Igual te interesa